En högljudd tystnad?

Det har knappast undgått någon att åtal för misshandel är riktat mot Alen Bibic sedan namnet på denna under gårdagen figurerat i tidningarna. Själv ifrågasätter jag dock Expressen/Kvällspostens fortsatta agerande i ärendet.

Kvällspostens krönikör Elisabeth Lindbäck kräver idag i raljerande ordalag att Rögle BK som förening ska “agera” eftersom händelsen bidrar till att svärta ned Rögles varumärke och menar att sportchef Carlsson “låter tystnaden tala” och motiverar tidigare i sin text denna med att “Alen Bibic berättat om händelsen i en enda tidning”.

Just frasen “en enda tidning” klingar dock falskt i mig. Röglespelaren valde att, tillsammans med Anders Carlsson, ge den konkurrerande kvällstidningen Aftonbladet sin version av händelserna. Carlsson har även valt att ge Helsingborgs Dagblad en kommentar, medan den ende som Expressen/Kvällsposten har talat med är målsägande, som under namnet “offret” får ge sin version i en mycket dramatisk artikel. Jag kan aldrig tänka mig att det beror på att man inte från tidningens håll har kontaktat Bibic och Carlsson, utan snarare, om än rent spekulativt, att de inte velat tala med tidningen. Stämmer det antagandet, tror jag att det beror på den rapportering som skedde kring en av de andra händelserna som Lindbäck ansåg relevanta att skriva om i sin krönika och som inte involverat Bibic.

För vad finns det mer att säga än så, så länge någon ska ses oskyldig fram tills dess motsatsen har bevisats? Det är naturligtvis djupt olyckligt att ett åtal väntar Alen Bibic, inget annat ska sägas. Bibic själv menar dock att han har agerat i nödvärn, och jag ser ingen anledning att misstro honom. Det är en situation som både jag och många andra skulle kunna hamna i, rent hypotetiskt.

Med ovanstående i tanke känner jag att mycket av det Lindbäck skriver ställs på ända. Kritiken mot Rögles påstådda tystnad skjuts sönder med en blick mot för Expressen/Kvällsposten konkurrerande tidningar och får istället ett skimmer av att att grundas på helt andra orsaker…

Uppdatering: 21:14 på fredagskvällen publicerade Expressen/Kvällsposten en artikel där man nu samtalat med Anders Carlsson, men också Håkan Eriksson och Anders Bogren. Även där anser tidningen f.ö det relevant att samtidigt skriva om händelser som utspelat sig tidigare och inte involverat Alen Bibic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *